گوش‌نیوش: خدا بهت عقل داده!

گفتارهای دکتر علیرضا شیری

گوش نیوش: خدا بهت عقل داده!

👈 آموزش‌ غیرحضوری سفر زندگی (با تدریس دکتر شیری):

نوشته گوش‌نیوش: خدا بهت عقل داده! اولین بار در مدیا توانگری. پدیدار شد.