گوش‌نیوش: خدا بهت عقل داده!

گفتارهای دکتر علیرضا شیری

گوش نیوش: خدا بهت عقل داده!

👈 آموزش‌ غیرحضوری سفر زندگی (با تدریس دکتر شیری):

نوشته گوش‌نیوش: خدا بهت عقل داده! اولین بار در مدیا توانگری. پدیدار شد.

گوش‌نیوش‌های سفر زندگی پس از عاشورا

 

 

نوشته گوش‌نیوش‌های سفر زندگی پس از عاشورا اولین بار در مدیا توانگری. پدیدار شد.