به عنوان یه دهه شصتی، انگار عمرم تموم شده، نه هدفی دارم و نه امیدی!

پاسخ صوتی دکتر شیری:

 

👈 آموزش‌ غیرحضوری مرتبط:

من خشنود

 

نوشته به عنوان یه دهه شصتی، انگار عمرم تموم شده، نه هدفی دارم و نه امیدی! اولین بار در مدیا توانگری. پدیدار شد.