یاشار سلطانی به پنج سال حبس محکوم شد 

یاشار سلطانی، مدیرمسئول سابق سایت معماری‌نیوز، با اتهام‌های نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا، و تهدید نسبت به شرکت عمران تک لار، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۵ سال حبس محکوم شد.

صادق کاشانی، وکیل مدافع آقای سلطانی، به خبرگزاری ایرنا گفت که موکلش برای مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته های سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها، مطبوعات، و خروج از کشور محکوم شده است.

یاشار سلطانی، مدیر مسئول سابق سایت معماری نیوز، پس از آن بازداشت شد که این وبسایت نامه‌ سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران را که در آن درباره واگذاری املاک شهرداری به برخی اشخاص توضیح خواسته شده بود، منتشر کرد.