پشت پرده بازگشت شاهزاده ارشد سعودی مقیم لندن به ریاض با ضمانت آمریکا و انگلیس!

خبرهای زیادی در رابطه با کاهش قدرت محمد بن سلمان یا حتی خلع وی از قدرت به گوش می رسد. از سوی دیگر، برخی خبرها نیز از تلاش های بین المللی برای فشار بر عربستان جهت پایان جنگ در یمن حکایت دارد که این خود می تواند بر آینده قدرت محمد بن سلمان اثرگذار باشد. به نوشته میدل ایست آی احمد که از شدیدترین منتقدان محمد بن سلمان است با ضمانت‌های بین‌المللی از سوی آمریکا و انگلیس وارد ریاض شده است.