روند اخراج سازمان‌های خیریه و امدادی خارجی از پاکستان

گروه‌های خیریه و امدادرسان خارجی با وجود آنکه نیاز فراوانی به خدماتشان در کشور پاکستان وجود دارد در حال اخراج شدن از این کشور هستند و تحلیلگران معتقدند که انگیزه این رویکرد سوء ظن جاسوسی از جانب آن‌ها است.