تعداد بسته های مشکوک ارسالی به سیاستمداران آمریکایی به ۱۲ مورد افزایش یافت

این بسته ها برای کوری بوکر سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی و جیمز کلپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ارسال شد.